KONZULI VÉDELEM

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban (2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet) foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely uniós tagállam képviselete ellátja abban az országban, ahol nincs elérhető távolságban magyar külképviselet.

Az EU polgárait megillető konzuli védelemről

 

AMIBEN SEGÍTHET ÖNNEK A KONZULI SZOLGÁLAT

Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.

Tanácsadással közreműködik, hogy hazatérését önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével megoldja.

Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.

Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében.

Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.

Őrizetbe vétel, letartóztatás esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri a fogva tartás körülményeit, kérésére értesíti hozzátartozóját, ismerősét.

Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.

Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges teendőkről.

 

AMIBEN NEM TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK

A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.

Menetjegy foglalásában, átíratásában.

Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.

Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.

Személy- vagy csomagszállításban.

Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.

Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.

Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.

Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).

Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.

Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok).

Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.

Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja, stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.

Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában.

Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.

Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).

Járványügyi helyzetben a fogadó ország járványügyi szabályait megkerülve bármilyen felmentést vagy könnyítést kieszközölni - pl. karanténkötelezettség vagy kijárási tilalom alóli felmentést elősegíteni, tesztek vagy oltások beszerzésében közreműködni, járványügyi előírások megszegésével kapcsolatos eljárások megszüntetésében közbenjárni.